בן 38 מנהריה נמצא ללא רוח חיים - חילץ נוסעים ונסחף בעצמו
איפה הכסף