"הסחורה אבודה לחלוטין, ואין לי מענה בעירייה"
איפה הכסף