הותר לפרסום: זהו השופט שהתכתב עם אפי נוה
איפה הכסף