"11 אלף משפחות יפסיקו לקבל החודש את המזון"
איפה הכסף