"התקיפה של הבסיסים על ידי האיראנים הרגיעו את השווקים"
איפה הכסף