"אנחנו צריכים לקבל את הסטירה ואחר כך להתחמק ממנה"
בן כספית ואריה אלדד