"לא היה מקרה שכנסת שמתפזרת הקימה ועדות"
בן כספית ואריה אלדד