"אמאדור לא יכול להרוויח בסרגוסה יותר מאשר במכבי ת"א"
ספורט