"מתוך 15 מתלוננות נגד איבגי, רק 2 הגיעו למשפט"
איריס קול