"בתותים יש פחות קלוריות מפירות אחרים"
ד"ר מאיה רוזמן