"מחלת השפעת השנה הרבה יותר אלימה משנה שעברה"
פרופ' רפי קרסו