"את מלכה, את צריכה לנסוע בכרכרה"
מועדון ארוחת הבוקר