"האיראנים היו בטוחים שהאמריקנים עומדים לתקוף"
אילה חסון