"בסוף היום קרתה תאונה באזור הכפר מג'דל שמס שיצרה פקק גדול מאוד"
אילה חסון