"דורסנות של כחול לבן שלא בוחלים בשום מעשה"
אילה חסון