"לא היה ולא יהיה לקוח שייפגע כתוצאה מהשימוש בביט"
איפה הכסף