יפתח זיו: "גלבוע/גליל זו קרקע טובה להתקדם ולהצליח"
ספורט