המאזינה: "אני מרגישה שהתגלגלתי לתוך הזיה"
בראייה אחרת