תמיד כולם קראו לו הזהב של השכונה
מועדון ארוחת הבוקר