"לפני שבאתי לנשיא שמתי אפר סיגריות בקפה"
מועדון ארוחת הבוקר