"הצענו לשפיר מקום חמישי במרצ והיא סירבה"
אילה חסון