"אי אפשר לבקש חסינות מכנסת אחת ולדון בה באחרת"
איפה הכסף