"נהריה עברה טראומה גם ברמת האנשים וגם ברמת העיר עצמה"
איפה הכסף