"אנחנו רוצים מאוד להמשיך להאמין לצה"ל, תודה"
בן כספית ואריה אלדד