"הושג הסכם פשרה בין 'הארץ' וענת קם"
בן כספית ואריה אלדד