"יש שנאה ואיבה בין אנשי המנהלת לאיגוד הכדורסל"
ספורט