"גם היום לא ניתן לאבחן אוטיזם בהריון; השכיחות עולה בקיצוניות"
טלי וציפי