"סיפור החיים של לאה גולדברג הוא הסיפור של העם היהודי"
אילה חסון