גנץ לא זוכה. הוא גם לא הועמד לדין, אבל למה להיטפל לזוטות
אריה אלדד