"לילדים של אחותי יש שתי אימהות שאוהבות אותם"
מרסל מוסרי