"מדובר באחת הפרשיות הגדולות הקשורות בהלבנת הון"
גלעד שלמור ודורון הרמן