"עידן ניצל את היכרותו עם הנשים כדי לרמות אותן"
סיון כהן