"האיחוד בגוש הימין שווה בין 8 ל-9 מנדטים"
סיון כהן