"יש סימנים ברוסיה שפוטין יחון את נעמה יששכר"
ניסים משעל