"החלבון חשוב לפירוק והבנייה של הגוף"
ד"ר מאיה רוזמן