"התנהלות רשלנית במקרה הטוב של הפרקליטות"
אראל סג"ל