בן: "צה"ל הוא זה שמחזיק אותנו פה - לא אלוהים"
ינון מגל ובן כספית