אין כסף לנכים, אבל להעלאת שכר לחברי הכנסת יש?
גיא פלג