"עם שם כזה תוך יום פתחתי מוסך 'דוד עזרא והוריו'"
מועדון ארוחת הבוקר