"התחלתי להקליט בגיל 26 - תמיד היה לי צורך לעשות משהו"
מרסל מוסרי