"אז מה אם היא מעלה פוסטים, למי זה צריך להפריע?"
גלעד שלמור ודורון הרמן