"לא יודע איך הוא לא עצור, אלה דיני נפשות"
סיון כהן