שפטל המשיך עם הקשר בין הפלסטינים לנאצים בתקופת השואה
יורם שפטל