יד ושם מסתירה עובדות היסטוריות בכוונת בזדון?
יורם שפטל