הקשר בין פרשת השבוע לשחרור אושוויץ-בירקנאו
יורם שפטל