"שינוי הוא תמיד קשה אבל צריך לבקש ולרצות אותו"
בראייה אחרת