"איברים מדברים רגשית לפני שהם מאותתים פיזית"
בראייה אחרת