"על סמך מה האספסוף אומר שמדובר בתמונה של דמיאניוק?"
מועדון ארוחת הבוקר