"אם התוכנית במלואה תובא לכנסת - לא אתמוך"
אילה חסון