"העונש נראה מעט חמור נוכח העבירות בהן הורשע"
ספורט